Focal T+A Thorens Goldring Sinus Audio
CineVersum WireWorld Audio Desk Systeme Gläss Eagle Cable Artnovion

PA 1000 E

Integrovaný zosilňovač

ta
Jadrom zosilňovača PA 1000 E je výkonný koncový stupeň s vynikajúcim zvukom. Jednotka bola vyvinutá z legendárnej konštrukcie Power Plant, ktorej zvuk sa nám podarilo ďalej vylepšiť. Použitý predzosilňovač je zásadným prvkom pri určení zvukových charakteristík integrovaného zosilňovača ako celku a z tohto dôvodu bolo cieľom nášho vývoja dosiahnuť absolútnu neutralitu, hudobnú vernosť a vynikajúce dynamické charakteristiky. Využitie najnovších operačných zosilňovačov v kombinácii s diskrétne osadenými obvodmi napájaných stabilizátormi OAD (Op Amp Decoupling) zaisťuje priebežné spracovanie signálu bez ohľadu na zaťaženie, čo sa v značnej miere podpisuje na nezafarbenom zvukovom prejave prístroja.

MP 1000 E

Multimediálny prehrávač

ta
MP 1000 E je unikátne zariadenie odrážajúce dômyselný návrh kombunujúci klasický hudobný zdroj formátu CD s možnosťou prehrávania digitálnych hudobných formátov z rozsiahlej palety pripojených dátových zdrojov. Avšak MP 1000 E nie je počítač – jedná sa o prvotriedny audiofilský CD prehrávač s integrovanými doplnkovými funkciami, ktoré v značnej miere rozširujú možnosti jeho použitia v oblasti spracovania signálu z iných interných a externých digitálnych zdrojov s využitím jeho vynikajúceho prevodníka. S touto myšlienkou bola vyvinutá celá koncepcia základovej dosky, ktorá dokáže spracovať päť rôznych digitálnych zdrojov s minimalizovaným jitterom, nový Streaming Client (SCL), podporujúci sieťové prehrávanie s pripojením WLAN, LAN a rozhraním USB, vysoko kvalitný digitálny FM tuner a signál z High-End CD mechaniky.

R 1000 E

Integrovaný systém

ta
Tento všestranný prístroj obsahuje „gény“ našich samostatných prístrojov PA 1000 E a MP 1000 E. Je vybavený najnovšími technológiami a – bez preháňania – technologickými inováciami patrí k tomu najlepšiemu, čo je momentálne vo svete High-End-u k dispozícii. Kombinuje klasickú analógovú technológiu pre zosilňovaciu časť s najnovšími digitálnymi obvodmi pre ostatné časti prístroja. Disponuje veľkým množstvom kvalitných vstupov pre pripojenie externých analógových a digitálnych zdrojov, čo z neho robí ideálne, univerzálne a moderné centrum vysoko kvalitného stereo systému.

POWER PLANT balanced

Integrovaný zosilňovač

ta
Jadrom E – série je symetrický integrovaný zosilňovač s veľkým výkonom a vynikajúcim zvukom. Je pokračovaním tradície našich legendárnych tranzistorových a elektrónkových zosilňovačov. Od začiatku bol vyvinutý s dôrazom na kvalitu zvuku, neutrality a dynamický rozsah. Predimenzovaný sieťový zdroj obsahuje toroidný transformátor s nízkym rozptylovým poľom a vyrovnávacie buffery pre každú zosilňovaciu fázu, zabezpečuje, že systém má vysoké zásoby energie za všetkých okolností, a je kľúčom k obrovskému dynamickému rozsahu výkonových častí zosilňovača.

MUSIC PLAYER balanced

Multimediálny prehrávač

ta
Tento hudobný prehrávač je unikátny a exkluzívny digitálny komponent, pretože kombinuje klasický hudobný zdroj v CD formáte s najnovšími hudobnými dátovými zdrojmi zo sveta počítačov a internetu. Celok vytvára prístroj, ktorý je schopný spracovania a pripojenia k akémukoľvek súčasne dostupného hudobnému zdroju - internetovému rádiu, hudobným serverom UpnP-AV, USB pamäťových dátových hudobných úložísk, iPod-u vrátane jeho riadiaceho systému, VHF FM rádia, CD diskov, prípadne hudby z Vášho počítača a iných externých zdrojov pripojiteľných cez vstupy S/P-DIF.