Difúzor Artnovion Alps
Focal T+A Thorens Goldring Sinus Audio
CineVersum WireWorld Audio Desk Systeme Gläss Eagle Cable Artnovion

MP 3000 HV

Multimediálny prehrávač

ta
MP 3000 HV obsahuje ďalšie technické vylepšenia T+A z nekompromisne vyvinutých komponentov, aké sme kedy postavili a ponúka plne symetrické konštrukčné oddelenie kanálov. Jeho jadrom je nový štvornásobný digitálne/analógový prevodník, ktorého pôvod možno vystopovať v našich high-end CD/SACD prehrávačoch rady "V" a "R". Spracováva signál obvodu redukcie jitteru, ktorého obvodové riešenie je pravdepodobne jedinečné a prijíma dáta z procesorom riadenej vysoko kvalitnej CD mechaniky CD, tunera FM, najnovšej generácie streaming klienta a siedmich digitálnych vstupov. Za čipom D/A prevodníka nasleduje napäťový prevodník, rozhodujúci pre zvukovú kvalitu a analógové výstupy, z ktorých oba sú plne diskrétnej konštrukcie po vzore našich HV technológií.

PDP 3000 HV

SACD/DSD Prehrávač

ta
SACD prehrávač DPD 3000 HV je najnovším prírastkom série HV a bol vyvinutý práve pre reprodukciu audio signálov vo vysokom rozlíšení bez kompromisov. Je vybavený unikátnym a vysoko nadštandardným mechanizmom, ktorý dokonale prečíta optické disky CD a SACD a signál spracuje pomocou vynikajúcich PCM a DSD prevodníkov. Keďže tento koncept je ideálny aj pre použitie s externými zdrojmi, navrhli sme PDP 3000 HV tak, aby poskytoval funkciu samostatného D/A prevodníka vrátane DSD so siedmimi digitálnymi vstupmi.

PA 3000 HV

Integrovaný zosilňovač

ta
PA 3000 HV je high-end integrovaný zosilňovač obdarený množstvom výnimočných vlastností a technologických inovácií. Merané hodnoty, špecifikácie a výkon tohto prístroja sa dotýkajú hraníc fyzikálnych možností. Pravý a ľavý kanál sú symetricky zapojené a v kompletne oddelenej konštrukcii v tzv. Dual-Mono dizajne so samostatnými doskami plošných spojov, čo zaručuje výnimočnú separáciu kanálov a vylučuje presluchy. Zosilňovacia časť funguje na vyšších napäťových úrovniach, ako je bežné (HV = High Voltage), pri predzosilňovači je to 80 V a pri koncovej časti až 360 V. To znamená, že podobne ako v elektrónkových zosilňovačoch, úroveň modulácie je veľmi malá. Je teda využitá len veľmi malá časť (menej ako 20%) z krivky výkonových tranzistorov, čím sa účinne eliminuje nelineárne skreslenie.

P 3000 HV

Predzosilňovač

ta
P 3000 HV je audiofillský High-End predzosilňovač série P a predstavuje univerzálne riadiace centrum pre jednotlivé komponenty prístrojov rady HV. Je vybavený unikátnymi inovatívnymi obvodovými riešeniami. Výsledky meraní a kvalita zvuku predstavujú hranice toho, čo je dnes fyzicky možné zostrojiť. Komponenty a materiály v ňom použité sú jednote s najvyššou kvalitou a to bez akéhokoľvek náznaku kompromisu. Naša výroba tým stanovuje nové štandardy, ktoré sú v tejto cenovej kategórii nevídané.

A 3000 HV

Koncový zosilňovač

ta
A 3000 HV je ideálny zosilňovač k predzosilňovaču P 3000 HV. Je navrhnutý ako stereo zosilňovač, ale môže byť tiež konfigurovaný pre prácu v režime mono - v tomto móde je schopný dodávať dvakrát viac výkonu a to v čistej triede A. Vďaka HV technológii táto výkonná jednotka ponúka vynikajúce zvukové vlastnosti neprekonané ani oveľa drahšími zosilňovačmi. Obvodovo a konštrukčne je rozdelený do samostatných častí vstupného zosilňovača a výkonového koncového stupňa. Sú v ňom uplatnené naše najlepšie technológie a obvodové riešenia bez akýchkoľvek obmedzení. To platí ako pre elektronické súčiastky, tak aj mechanické časti prístroja. Cieľom je čo najlepší zvuk. Požiadavky na predzosilňovač sú zásadne odlišné od tých, ktoré sú kladené na výkonový zosilňovač. Predzosilňovače pracuje s relatívne malými signálmi a kľúčovým aspektom ich konštrukcie je eliminácia rušenia, výkonový stupeň pracuje s relatívne veľkými signálmi, kde je najdôležitejšia výkon a stabilita napájania nezávisle na zaťažení.

PS 3000 HV

Zdroj

ta
PS 3000 HV je doplnkový sieťový zdroj, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre výkonový zosilňovač A 3000 HV. Tento disponuje výkonom viac, ako 500 W do 4 ohmov a na tak vysokej úrovni kvality a výkonu zvuku, ktorý jednoducho zvyšuje výstupný výkon a spolu s ním napätie, čo spôsobuje významné zlepšenie zvuku. Pri našom výskume a vývojových prácach v oblasti vysokovýkonných zosilňovačov, vrátane M10 a S10 aj vývoj série HV, ktorá z nich vzišla, bolo jasne a jednoznačne dokázané, že stabilita napätia a prúdu dodávaných sieťovým zdrojom má veľký a dokonca zásadný význam pre kvalitu zvuku výkonových zosilňovačov. Z toho môžeme vyvodiť len jediný racionálny záver - vyvinúť doplnkové externé napájanie a tým je PS 3000HV.