Focal Dimension
Focal T+A Thorens Goldring Sinus Audio
CineVersum WireWorld Audio Desk Systeme Gläss Eagle Cable Artnovion

K44V2

Štúdiové slúchadlá

akg
Kvalitné uzavreté slúchadlá pre bežný posluch (M)

K77

Štúdiové slúchadlá

akg
Kvalitné polouzavreté slúchadlá pre bežný posluch (M)

K99

Štúdiové slúchadlá

akg
Kvalitné polootvorené slúchadlá pre bežný posluch (M)

K121 Studio

Štúdiové slúchadlá

akg
Polootvorené dynamické slúchadlá, 18Hz – 22,5kHz

K141 Mk II

Štúdiové slúchadlá

akg
Polootvorené dynamické slúchadlá, 55 Ω (M)

K171 Mk II

Štúdiové slúchadlá

akg
Uzavreté dynamické slúchadlá, 55 Ω (M)

K240 Mk II

Štúdiové slúchadlá

akg
Polootvorené dynamické slúchadlá, 55 Ω (M)

K271 Mk II

Štúdiové slúchadlá

akg
Uzavreté dynamické slúchadlá, 55 Ω (M)

K612 Pro

Štúdiové slúchadlá

akg
Otvorené refernčné štúdiové slúchadlá, 120 Ω

K702

Štúdiové slúchadlá

akg
Dynamické slúchadlá

K712 Pro

Štúdiové slúchadlá

akg
Otvorené refernčné slúchadlá, 62 Ω

K812

Štúdiové slúchadlá

akg
Otvorené slúchadlá, 5Hz - 54kHz, 110 dB SPL, 36 Ω