Focal T+A Thorens Goldring Sinus Audio
CineVersum WireWorld Audio Desk Systeme Gläss Eagle Cable Artnovion
drfeickert

Aktuálne ceny a dostupné prevedenia nájdete v cenníku.

Súvisiace produkty

Šablóna Protractor NG

Najnovšia generácia protraktora Next Generation (NG) od Dr. Feickerta predstavuje neoceniteľný nástroj pre správne nastavenie prenosky a gramofónového ramena. Správne zarovnanie a nastavenie prenosky prináša obrovské zlepšenie v celom počuteľnom zvukovom spektre, konzistentné tonálne vyváženie, veľmi nízke skreslenie a v neposlednom rade má nastavenie zásadný vplyv na životnosť prenosky.

Protraktor ponúka nastavenie podľa všeobecne uznávaných výpočtov Löfgrena, Baerwalda a Stevensona, ktorých presné výpočty sú zamerané na zníženie celkovej úrovne skreslenia RMS, spôsobené odchýlkou od dokonalého lineárneho sledovania polohy prenosky. Záverom je, že sledovacie zariadenie musí mať uhlové posunutie s presne definovaným presahom. Nastavenie hodnôt ofsetu a presahu sa líši od účinnej dĺžky samostatného ramena.

Vďaka správnemu zvoleniu ofsetového uhlu, efektívnej dĺžky a montážnej vzdialenosti je možné dosiahnuť ideálnu pozíciu s nulovou odchýlkou bočného snímacieho uhlu nielen v jednom, ale v dvoch bodoch pri prehrávaní platne.

Metóda podľa Bearwalda ponúka nastavenie pri ktorom dosiahneme to že skreslenie zvuku dosiahne tri maximá, ktoré sú svojou hodnotou zhodné. Skreslenie na začiatku platne, na konci platne a tretie v podstate v strede medzi dvoma nulovými bodmi.

Pri nastavení podľa Stevensona dosiahneme to, že nulová hodnota skreslenia bude na konci zvukového záznamu.

Podľa Loefgrena dosiahneme síce väčšie skreslenie na začiatku a konci záznamu ako pri Bearwaldovi, ale v celkovom súčte od začiatku až do konca prehrávania bude hodnota skreslenia zvuku menšia.

Základňa protraktora je vyrobená z pevnej zliatiny, ktorej hrúbka je 3 mm, čo predstavuje hrúbku 180‑gramového vinylového výlisku s nastaviteľným ramenom, ktoré umožňuje vďaka milimetrovej mierke nastaviť efektívnu dĺžku ramena.

Na samotnej základni sú s maximálnou presnosťou vyznačené geometrie nastavenia, ktoré sa uskutočňujú v troch, po sebe nasledujúcich, jednoduchých krokoch.

Technické parametre

  • Pre efektívne dĺžky ramena od 8,6" až po 17,7"