Dve recenzie soundbaru Focal Dimension v časopisoch PC Revue a Techbox

Redakciám PC Revue a Techbox sme zapožičali soundbar Focal Dimension, aby mohli v predošlích číslach zrerejniť svoje nezávislé recenzie.

Redakcia PC Revue ohodnotila produkt vynikajúcou známkou "90%" a od redakcie zas získal ocenenie "Tip Čísla".

Kompletné recenzie nájdete v decembrových tlačených číslach časopisov alebo v elektronickej podobe tu: PC Revue, Techbox.