Služba Enigma Audio čistenie vinylov

Čistenie vinylu ultrazvukovou práčkou

Popis služby

Cena s DPH

Čistenie vinylu ultrazvukovou práčkou bez výmeny vnútorného obalu

3,20€

Čistenie vinylu ultrazvukovou práčkou s výmenou vnútorného obalu

3,60€

Služba Enigma Audio kompletizácia káblov

Kompletizácia reproduktorového kábla Wireworld

Popis služby

Cena s DPH

Kompletizácia reproduktorového kábla Wireworld Horizon, Stream (jeden konektor)

3,60€

Kompletizácia reproduktorového kábla Wireworld Luna, Solstice (jeden konektor)

6,00€

Kompletizácia reproduktorového kábla Wireworld Oasis (jeden konektor)

8,40€

Služba Enigma Audio záručný servis

Inštalácia u zákazníka

Popis služby

Cena s DPH

Každá začatá hodina

49,00€

Cenník dopravy Enigma Audio

Výjazd k zákazníkovi

Popis služby

Cena s DPH

Výjazd k zákazníkovi v rámci okresu BB

15,00€

Výjazd k zákazníkovi mimo okresu BB za km

0,80€

Služba Enigma Audio pozáručný servis

Základné servisné práce mimo záruky produktu

Popis služby

Cena s DPH

Základné servisné práce mimo záruky produktu, každá začatá hodina

59,00€

Služba Enigma Audio inštalácia a zapojenie domáceho kina

Nastavenie domáceho kina, meranie akustiky

Popis služby

Cena s DPH

Nastavenie domáceho kina a sterea, každá začatá hodina

49,00€

Kalibrácia domáceho kina a sterea, každá začatá hodina

59,00€

Meranie akustiky posluchového priestoru

od 250,00€

Služba zapožičanie tovaru zákazníkovi

Zapožičanie tovaru

Zapožičanie tovaru sa vzťahuje na vybrané druhy tovarov. Cena za prenájom zapožičaného tovaru sa vypočítava z aktuálnej maloobchodnej ceny v deň zapožičania. Cena za zapožičanie predstavuje 0,5 - 3% z celkovej maloobchodnej ceny produktu s DPH za jeden deň, ktorý je produkt u zákazníka doma.