Všeobecné informácie ohľadom spracúvania vašich údajov

Vážení klienti, v týchto podmienkach ochrany súkromia Vám chceme poskytnúť informácie o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov prostredníctvom našej spoločnosti v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“). Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

Informačné poučenie ohľadom nákupu cez e-shop

Naša spoločnosť si uvedomuje, že v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň by sme vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania vašich osobných údajov.

Informačné poučenie k registrácií na e-shope

Naša spoločnosť si uvedomuje, že v súvislosti s registráciou na e-shope dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň by sme vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania vašich osobných údajov.

Informačné poučenie k používaniu cookies

Nakoľko v súvislosti so spracúvaním určitých cookies dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

Informačné poučenie k odberu newslettra

Nakoľko v súvislosti so zasielaním elektronických noviniek (Newsletter) dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme vás ako dotknutú osobu informovať o vašich právach a podmienkach spracúvania vašich osobných údajov. Zároveň by sme vás chceli ubezpečiť, že ochrana vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

Informačné poučenie k dotazníku spokojnosti Heureka

Nakoľko v súvislosti so spracúvaním dotazníka spokojnosti dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme vás ako dotknutú osobu informovať o vašich právach a podmienkach spracúvania vašich osobných údajov. Zároveň by sme vás chceli ubezpečiť, že ochrana vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.