Pre všetkých našich zákazníkov a priaznivcov skvelého zvuku, budeme pravidelne uverejňovať odkazy na odborné testy z renomovaných periodík a taktiež aj skúsenosti koncových užívatelov produktov, ktoré máme v našom portfóliu.

Veríme že uvedené linky vám pomôžu a možno aj inšpirujú pri výbere produktov a taktiež sa v niektorých recenziách dočítate aj mnoho praktických a cenných nápadov a postrehov súviciacich s prevádzkov a hlavne čo najlepším využitím vlastností recenzovaného produktu.